Una de les prioritats polítiques més destacades, i per tant incorporades al pressupost municipal de 2016 ha sigut la millora del manteniment de l’espai públic i el canvi del sistema de recollida selectiva de residus. S’ha destinat una gran part d’inversions municipals a la implementació a tota la ciutat d’un sistema bilateral de recollida de residus, més modern i més còmode per a la ciutadania.

Aquesta nova etapa respon a una necessitat de canvi desprès d’un llarg procés de reflexió que ha permès analitzar les mancances i necessitats de Sant Boi en aquest àmbit i determinar que calia fer per intentar resoldre-les. Juntament amb aquest nou Pla director de la recollida selectiva de residus 2015-20, s’incorpora un Pla de millora de l’espai públic per abordar tots els aspectes relacionats amb la neteja de la ciutat, incloses actuacions específiques contra la presència d’excrements d’animals.

Per l’obtenció de resultats satisfactoris ha sigut necessària tant en el present com en el futur la corresponsabilitat de la ciutadania. S’han dut a terme tres línies d’actuació com a resposta a les principals necessitats detectades: neteja de pintades i grafits/cartells; recollida de mobles i estris vells; i per últim, la brutícia.

Respecte la problemàtica de la recollida de mobles i estris vells:

S’ha posat en marxa un nou model de recollida gratuïta de mobles i trastos vells al carrer que vol contribuir a millorar la neteja i l’endreçament de l’espai públic.

El lloc més adient per portar els trastos vells a Sant Boi és la Deixalleria Municipal. També es poden portar a la botiga on es van comprar (obligatòriament en el cas dels electrodomèstics).

Tot i l’existència d’aquestes opcions, l’Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida al carrer. El model de recollida ha canviat per tal de que el servei sigui més eficaç i perquè la ciutat estigui més neta i endreçada.

Fins ara la recollida de trastos vells es duia a terme segons la demanda existent, però la gran majoria dels serveis es feien sense avís previ. Els trastos s’acumulaven a la via pública generant brutícia i molèsties i dificultant el pas de la gent i la feina dels camions de recollida.

El nou model estableix que ara caldrà deixar el moble o estri vell al vespre (entre les 20 i les 22 hores) al costat de la porta dels edificis, no al costat dels contenidors. La recollida es farà l’endemà al matí.

Dies fixos per barris: Els dies previstos per deixar els trastos són: dilluns (Marianao), dimarts (Ciutat Cooperativa i Molí Nou), dimecres (Centre), dijous (Vinyets i Molí Vell) i divendres (Camps Blancs, Casablanca i barris de muntanya).

captura

Font: Web Sant Boi Renova (www.sbrenova.cat/primers-canvis/)

L’Ajuntament reclama la màxima col·laboració de la ciutadania per respectar les normes d’aquest nou sistema i contribuir a comptar amb una ciutat més neta i endreçada.

A partir de l’1 de desembre l’Ajuntament prendrà mesures contra l’ incompliment dels dies i horaris de recollida i contra les conductes incíviques que es detectin.

 

captura

Estadística dels últims anys de l’evolució del servei de recollida de mobles i residus. Font: Extret de la memòria de gestió de Coressa 2015.

 

Coressa té un servei d’atenció ciutadana “Telèfon Net” amb l’objectiu d’atendre les demandes de les persones usuàries dels serveis de neteja així com de millorar la qualitat dels serveis, existeixen diferents canals de comunicació:

  1. Telèfon NET, de contacte directe entre la ciutadania i la divisió de Neteja:

Telèfon Net – 93 630 45 45

  1. Aplicatiu de queixes i suggeriment de la web de l’ajuntament:

T’escoltem

Per a més informació:

Servei de Neteja

Riera Fonollar, 2. 08830 Sant Boi de Llobregat

Telèfon Net: 93 630 45 45

neteja@coressa.cat

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació

2 Comentaris

  1. Comunicar que al barri de Camps Blancs i Casablanca, el servei no dona els resultats esperats. Els veins llencen els mobles vells qualsevol dia i a qualsevol hora, provocant la molèstia a els vianants durant el pas i la mala estética de la zona

  2. Servei de Qualitat, Transparència i Innovació 6 de setembre de 2017 at 10:03

    Us agraïm els comentaris i el fet de fer ús dels canals de comunicació que posem al vostre abast. Tanmateix, l’espai de comentaris està destinat a fer comentaris generals sobre l’article o informació publicada que contribueixin a enriquir-la. Malauradament no podem donar resposta a les demandes concretes que es puguin fer per aquesta via. Només podem respondre les demandes i suggeriments que ens arribin a través del formulari que és on la petició arriba directament als gestors que poden donar una solució o aplicar els suggeriments que feu. El formulari el trobareu a les pestanyes superiors.

Comments are closed.