L’Ajuntament de Sant Boi du a terme, al llarg de l’any, un programa per al control integral de les plagues en les vies i els espais públics del municipi. Aquest programa inclou tant les actuacions periòdiques com l’atenció a les incidències detectades per la ciutadania.

A l’estiu els escarabats, els mosquits i les rates proliferen amb molta més facilitat a causa de la calor i la humitat. Per això, durant aquesta estació l’Ajuntament intensifica la lluita amb tractaments intensius a tots els barris a través de la xarxa de clavegueram.

Per localitzar millor els focus de proliferació de les plagues és important la col·laboració de la ciutadania.

Què s’ha de fer quan es detecta una plaga a la via pública?

Contactar amb l’Ajuntament per comunicar la incidència

Com?

– Per Internet (bústia ciutadana T’Escoltem )

– En persona: Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP), pl. Ajuntament, 1. Cal demanar cita prèvia.

Un cop l’Ajuntament rep la comunicació d’una incidència, realitza el tractament que pertoca amb la major brevetat possible.

Què s’ha de fer quan la plaga és dins d’un domicili o una comunitat de veïns?

1- Si es tracta d’escarabats, rates o ratolins:

Primer cal identificar el tipus de plaga, ja que d’això dependran el tractament i les actuacions posteriors. Per exemple: alguns escarabats poden venir del clavegueram (escarabat oriental, escarabat americà), però altres només viuen a l’interior de pisos, locals i zones comunitàries (escarabat germànic o del cafè).
Després, cal detectar els punts d’entrada, els llocs on proliferen i conèixer l’abast del problema. S’haurà de revisar a fons la finca (habitatges, locals, zones de comptadors, pàrquing, etc.) i les diferents estructures (canonades i escomeses de connexió al clavegueram, desguassos, cambres sanitàries, parets, els terres, etc.).
Per últim, s’ha de planificar el tractament, que pot incloure l’ús de productes biocides, i la posada en pràctica de mesures preventives com poden ser:

– Reparar les canonades trencades.

– Tapar les esquerdes i els forats de les estructures.

– Protegir adequadament els desguassos.

– Protegir les juntes de portes i finestres, per exemple instal·lant reixetes, burletes sota les portes o altres sistemes de protecció.

– Mantenir els aliments i les restes orgàniques en recipients estancs.

– Extremar la neteja i l’ordre, especialment als llocs on es manipulen i s’emmagatzemen aliments i restes orgàniques.

En alguns casos, és convenient demanar assessorament a una empresa especialitzada en control de plagues.

Les zones comunes dels immobles (porteria, escala, comptadors, etc.) han de ser tractades obligatòriament per una empresa especialitzada en el control de plagues. Pel que fa a l’interior dels habitatges, depenent del tipus de plaga o l’abast del problema, també pot ser recomanable recórrer a una empresa especialitzada en control de plagues.

2- Si es tracta de mosquits:

Cal identificar tots aquells punts on quedi l’aigua estancada, encara que sigui en quantitats molt reduïdes, i aplicar aquestes mesures preventives:

– Retirar els recipients que puguin acumular aigua o bé buidar-los cada dos o tres dies.

– Tapar amb tela mosquitera aquells recipients que no es puguin buidar com poden ser elements ornamentals, safareigs, basses, forats dels troncs dels arbres, etc.

– Evitar l’acumulació d’aigua en zones de drenatge, desguassos o depressions del terra.

Si es troba un recipient amb aigua i larves de mosquits (“cucs” que neden ràpidament), no cal aplicar cap producte insecticida, simplement cal buidar-lo.

Evitar la presència d’aigua estancada és la millor estratègia per al control dels mosquits.

 

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació

10 Comentaris

 1. JULIO CASTRILLON MERA 20 de juliol de 2017 at 12:47

  bon día

  sóc el president de la comunitat de veïns del C. Pau Picasso,57 i portem un parell de mesos patint una plaga de cucarachas al nos edifici.
  hem anat al OMAP a presentar solicitut de neteja del claveguerams i a més hem tingut una actuació de la empresa Rains als nostres habitatges, també la regidora de medi ambient si ha possat en contacte amb nosaltres, però tot i així seguim patint aquesta plaga per no desinfectar com cal les clavegueres del nostre voltant. Per favor facin les seves actuacions com cal. Nosaltres no podem fer més. Gràcies.

 2. Pere Verdaguer Pi 28 de juliol de 2017 at 10:52

  Hi ha una plaga de escarbats al carrer francesc Macià entre Pintor Fortuny i Cerdenya surten dels imbornals i clavegueres

 3. Buenas tardes: hay un nido de avispas en ciudad cooperativa en el bloque de las escaleras 105, 106 y 107. Es bastante peligroso

 4. Se vuelven a ver demasiadas cucarachas y de ve en cuando ratas en camps blancs,72 no se puede vivir en tranquilidad es asqueroso!!

 5. Servei de Qualitat, Transparència i Innovació 6 de setembre de 2017 at 10:02

  Us agraïm els comentaris i el fet de fer ús dels canals de comunicació que posem al vostre abast. Tanmateix, l’espai de comentaris està destinat a fer comentaris generals sobre l’article o informació publicada que contribueixin a enriquir-la. Malauradament no podem donar resposta a les demandes concretes que es puguin fer per aquesta via. Només podem respondre les demandes i suggeriments que ens arribin a través del formulari que és on la petició arriba directament als gestors que poden donar una solució o aplicar els suggeriments que feu. El formulari el trobareu a les pestanyes superiors.

 6. Servei de Qualitat, Transparència i Innovació 6 de setembre de 2017 at 10:02

  Us agraïm els comentaris i el fet de fer ús dels canals de comunicació que posem al vostre abast. Tanmateix, l’espai de comentaris està destinat a fer comentaris generals sobre l’article o informació publicada que contribueixin a enriquir-la. Malauradament no podem donar resposta a les demandes concretes que es puguin fer per aquesta via. Només podem respondre les demandes i suggeriments que ens arribin a través del formulari que és on la petició arriba directament als gestors que poden donar una solució o aplicar els suggeriments que feu. El formulari el trobareu a les pestanyes superiors.

 7. Servei de Qualitat, Transparència i Innovació 6 de setembre de 2017 at 10:03

  Us agraïm els comentaris i el fet de fer ús dels canals de comunicació que posem al vostre abast. Tanmateix, l’espai de comentaris està destinat a fer comentaris generals sobre l’article o informació publicada que contribueixin a enriquir-la. Malauradament no podem donar resposta a les demandes concretes que es puguin fer per aquesta via. Només podem respondre les demandes i suggeriments que ens arribin a través del formulari que és on la petició arriba directament als gestors que poden donar una solució o aplicar els suggeriments que feu. El formulari el trobareu a les pestanyes superiors.

 8. Servei de Qualitat, Transparència i Innovació 6 de setembre de 2017 at 10:04

  Us agraïm els comentaris i el fet de fer ús dels canals de comunicació que posem al vostre abast. Tanmateix, l’espai de comentaris està destinat a fer comentaris generals sobre l’article o informació publicada que contribueixin a enriquir-la. Malauradament no podem donar resposta a les demandes concretes que es puguin fer per aquesta via. Només podem respondre les demandes i suggeriments que ens arribin a través del formulari que és on la petició arriba directament als gestors que poden donar una solució o aplicar els suggeriments que feu. El formulari el trobareu a les pestanyes superiors.

 9. En la calle rubio i lluch han muchas cucarachas, e incluso en las viviendas que puedo hacer .

 10. Servei de Qualitat, Transparència i Innovació 15 de setembre de 2017 at 9:57

  Us agraïm els comentaris i el fet de fer ús dels canals de comunicació que posem al vostre abast. Tanmateix, l’espai de comentaris està destinat a fer comentaris generals sobre l’article o informació publicada que contribueixin a enriquir-la. Malauradament no podem donar resposta a les demandes concretes que es puguin fer per aquesta via. Només podem respondre les demandes i suggeriments que ens arribin a través del formulari que és on la petició arriba directament als gestors que poden donar una solució o aplicar els suggeriments que feu. El formulari el trobareu a les pestanyes superiors.

Comments are closed.