Una de les prioritats polítiques més destacades, i per tant incorporades als diferents pressupostos municipals des de 2016 ha estat la millora del manteniment de l’espai públic i el canvi del sistema de recollida selectiva de residus. S’ha destinat una gran part d’inversions municipals a la implementació a tota la ciutat d’un sistema bilateral de recollida de residus, més modern i més còmode per a la ciutadania.

Aquesta nova etapa respon a una necessitat de canvi desprès d’un llarg procés de reflexió que ha permès analitzar les mancances i necessitats de Sant Boi en aquest àmbit i determinar què calia fer per intentar resoldre-les. Juntament amb aquest nou Pla director de la recollida selectiva de residus 2015-20, s’incorpora un Pla de millora de l’espai públic per abordar tots els aspectes relacionats amb la neteja de la ciutat, incloses actuacions específiques contra la presència d’excrements d’animals.

Per l’obtenció de resultats satisfactoris ha estat necessària tant en el present com en el futur la coresponsabilitat de la ciutadania. S’han dut a terme tres línies d’actuació com a resposta a les principals necessitats detectades: neteja de pintades i grafits/cartells; recollida de mobles i estris vells; i per últim, la brutícia.

Respecte la problemàtica de pintades i grafits/cartells, el servei de neteja de Coressa es fa responsable de les pintades i la retirada de cartells i adhesius que es troben a les façanes dels edificis públics i privats, així com de part del mobiliari urbà (contenidors).

Els tractaments que s’utilitzen depenen principalment del tipus de pintades i de la superfície on es troba però bàsicament es fa mitjançant decapants i aigua a pressió. Per millorar el servei s’ha fet una inversió important per a l’adquisició de maquinària i material mòbil de neteja viària (escombradores mecàniques, furgonetes i equips per a la neteja de grafits i del clavegueram).

El servei es realitza de forma gratuïta prèvia sol·licitud encara que s’incideix especialment en els denominats “punts nets” que són espais que tenen un seguiment d’inspecció pròpia i es netegen tan punt es detecta la incidència. Coressa té un servei d’atenció ciutadana “Telèfon Net” amb l’objectiu d’atendre les demandes de les persones usuàries dels serveis de neteja així com de millorar la qualitat dels serveis, existeixen diferents canals de comunicació:

  1. Telèfon NET, de contacte directe entre la ciutadania i la divisió de Neteja:

Telèfon Net – 93 630 45 45

  1. Aplicatiu de queixes i suggeriment de la web de l’ajuntament:

T’escoltem

També s’apel·la a la confiança i coresponsabilitat ciutadana trucant al telèfon 936 400 123 per mobilitzar a patrulles i actuar en conseqüència davant l’observació de qualsevol acte o acció que ajudi a identificar els autors i eradicar l’ incivisme gracies al Servei Local de Seguretat Ciutadana (Servei de Policia Local).

Estadística dels últims anys en l’actuació del servei de neteja. Font: Memòria de gestió de Coressa 2015.

 

Per a més informació:

Servei de Neteja

Riera Fonollar, 2. 08830 Sant Boi de Llobregat

Telèfon: 93 652 98 30

neteja@coressa.cat

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació