Memòria de l’any 2017 del Servei T’Escoltem

 

Aquest gràfic ens dóna idea sobre l’evolució de les demandes

I aquest altre ens informa de la quantitat de demandes generades per la ciutadania i pel personal de l’ajuntament

Aquest gràfic ens informa de l’evolució de les demandes i suggeriments generats per la ciutadania per cada districte de la ciutat

En aquest cas podem observar l’evolució de les demandes i suggeriments per tipologies

Com que la tipologia de manteniment de la ciutat té més quantitat de demandes, la presentem en una gràfica diferent.

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació