Memòria Anual T’escoltem 2015

Després de vuit anys de la posada en marxa d’un sistema de recollida i tractament de les Queixes, Incidències i Suggeriments de la ciutadania i del personal intern de la Organització, podem afirmar que, tot i el marge de millora necessari, ja estem consolidant un model d’administració més ètica i de major qualitat.

Uns anys que han estat importants per a la implementació i la consolidació d’un sistema que avui ja podem afirmar que és una eina estratègica i clau en la millora de la gestió municipal. Una eina que permet que les consideracions de la ciutadania arribin als departaments municipals corresponents per tal de ser estudiades, valorades i respostes.

Si com administració encara tenim el repte de millorar la nostra resposta vers les propostes ciutadanes, des d’aquí volem fer menció expressa a la ciutadania, ja que gràcies al seu creixent compromís amb la ciutat fa del T’Escoltem una eina viva i dinàmica, permetent a l’Ajuntament ser una administració més propera i receptiva a les demandes ciutadanes.

És des d’aquest esperit que presentem aquest document, que recull les dades i posterior anàlisi de les incidències exposades per la ciutadania durant l’any 2015.

Informe Anual T’escoltem 2015 (.doc)


El sistema d’indicadors en aquest cas, pretén validar el sistema de Gestió de Queixes i Suggeriments que es pot concretar en els següents fonaments i que es poden entendre com els 6 paràmetres de qualitat:

 


Tractament integral de les incidències

[INICI]


Relació de proximitat amb la ciutadania

[INICI]


Mapa d’incidències

[INICI]

info-4

Garantia de resposta de qualitat

[INICI]

info-5


Eina d’influència en la cultura organitzativa

[INICI]

info-6


Fons de gestió del coneixement

(veure document annex)


Propostes de millora

[INICI]

info-7


 

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació