S’ha destinat una gran part d’inversions municipals a la implementació a tota la ciutat d’un sistema bilateral de recollida de residus, més modern i més còmode per a la ciutadania.

Aquesta nova etapa respon a una necessitat de canvi desprès d’un llarg procés de reflexió que ha permès analitzar les mancances i necessitats de Sant Boi en aquest àmbit i determinar que calia fer per intentar resoldre-les. Juntament amb aquest nou Pla director de la recollida selectiva de residus 2015-20, s’incorpora un Pla de millora de l’espai públic per abordar tots els aspectes relacionats amb la neteja de la ciutat, incloses actuacions específiques contra la presència d’excrements d’animals.

Per l’obtenció de resultats satisfactoris ha estat necessària tant en el present com en el futur la coresponsabilitat de la ciutadania. S’han dut a terme tres línies d’actuació com a resposta a les principals necessitats detectades: neteja de pintades i grafits/cartells; recollida de mobles i estris vells; i per últim, la brutícia.

Referent a la problemàtica de la neteja:

La recollida i neteja de la brutícia dels espais públics es una de les prioritats municipals que s’ha volgut fer visible per a la ciutadania fent servir la marca “SB renova” com a imatge del canvi. Un repte col·lectiu que ens ha de permetre gaudir d’un espai públic de qualitat i saludable. L’Ajuntament ha posat a l’abast de tothom nous serveis, nous punts d’informació, nous equips i noves eines, però es indispensable que els veïns/es s’impliquin al màxim perquè el canvi sigui el més efectiu possible.

S’han invertit en 5 nous camions, els quals son més sostenibles perquè funcionen amb gas natural comprimit (GNC), fan menys soroll a l’hora de buidar els contenidors i porten incorporat equipament intel·ligent. També s’han incorporat 1.700 contenidors nous del sistema de recollida bilateral, que han substituït els més de 1.500 contenidors antics. El canvi es va motivar per l’antiguitat de la majoria de camions i contenidors, que no estaven en bones condicions i tenien un elevat cost de manteniment. Ara, els nous son metàl·lics i, per tant més resistents als actes vandàlics i a la propagació de foc. Són grisos amb tapes de diferents colors per a identificar quin tipus de residus hi van. A la majoria de les àrees de recollida es podran dipositar deixalles de les cinc fraccions de residus: matèria orgànica, envasos, vidre, paper-cartró i resta. Els contenidors són més còmodes i fàcils d’utilitzar i estan adaptats a les persones amb problemes de mobilitat i de visió.

Els nous camions. Font: Revista Viure Sant Boi

La ubicació dels contenidors s’ha consensuat amb reunions participatives als barris. Tenint en compte 4 criteris com poden ser la distància màxima entre un domicili i els contenidors de recollida selectiva que no superarà els 75 metres, no s’han instal·lat als llocs on les voreres facin menys de 2 metres d’ampla etc.

La inversió prevista per finançar el canvi de contenidors i la nova maquinària va ser de 5 milions €. L’Ajuntament en pagà el 20% (1 milió d’€), perquè la resta (4 milions) va ser a càrrec de la Diputació de Barcelona. Cal preveure un cost addicional de 200.000 euros per comprar el software i el sistema d’identificació i localització mitjançant GPS.

L’objectiu es millorar la xifres de reciclatge a Sant Boi, ja que estem a la cua dels municipis metropolitans pel que fa aquests índexs. A dia d’avui menys del 30% de residus generats a la ciutat es recullen per separat, quan la normativa europea marca com a objectiu per a l’any 2020 recollir-ne selectivament el 50%.

L’evolució dels darrers anys és, fins i tot, negativa. En el futur, la normativa preveu penalitzacions per als municipis que no compleixin la ràtio legal i bonificacions pels bons índexs de recollida selectiva. Cal la implicació de tothom per millorar.

 

Les xifres de la recollida selectiva. Font: Revista Viure Sant Boi

 

Mini-deixalleria del Mercat de Ciutat Cooperativa

La instal·lació permet la recollida selectiva correcta dels residus generats al mercat, i d’alta banda, compta amb una mini-deixalleria de barri destinada al veïnat, per facilitar el reciclatge de deixalles especials que, per la seva toxicitat, no es poden recollir a casa (piles, fluorescents, oli de cuina, petits electrodomèstics, etc.). Aquesta recollida selectiva de deixalles permet abocar residus que no es poden llençar als contenidors del carrer i fomenta el tractament adequat dels residus especials i evita la contaminació i es té cura de l’entorn.

Per a més informació:

Servei de Neteja

Riera Fonollar, 2. 08830 Sant Boi de Llobregat

Telèfon Net: 93 630 45 45

neteja@coressa.cat

Pàgina web: http://sbrenova.cat/

 

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació