Els arbres són font de vida per a la supervivència dels éssers humans, ens proporcionen l’oxigen que necessitem per respirar i absorbeixen diòxid de carboni. Es necessari preservar els arbres de les ciutats per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen al territori. Els arbres actuen com a agents actius per reduir la contaminació atmosfèrica, a més de generar oxigen i reduir el soroll de la majoria de ciutats, ja que el soroll resulta atenuat per les fulles dels arbres que fan de barrera i d’aïllants acústics. També són agents netejadors de les innumerables partícules de pols que hi ha a l’aire ja que queden adherides a les fulles. Per acabar, són un factor fonamental en la vida a les ciutats, els arbres són agents que indueixen a l’increment del nostre benestar psíquic entre d’altres coses.

Però també cal dir que els arbres, en especial les seves capçades, poden originar certs problemes. Per això es necessària una intervenció immediata en el cas que sigui necessària per seguretat o bé programar-la pel moment en què es realitzi l’esporga genèrica o puntual d’aquell indret.. L’esporga d’arbres no és una tasca necessària pel desenvolupament del propi arbre. Ve donada en la majoria dels casos per la nostra conveniència, degut al seu grau de complexitat aquesta operació s’ha de realitzar per professionals d’arboricultura. L’esporga de manteniment es realitza durant tota la vida de l’arbre, espaiant la seva freqüència en funció que l’espècie en qüestió sigui més o menys adequada en aquell indret.

  • El control de plagues i malalties es duen a terme des del servei tècnic municipal conjuntament amb tècnics especialistes externs. En aquests casos s’avalua la importància que pugui tenir una plaga i/o malura i la necessitat de fer-ne tractaments per a controlar-les.

Al nucli urbà de Sant Boi viuen més de 14.000 arbres. La seva cura és responsabilitat de l’Ajuntament, que en el període hivernal encarrega a empreses externes les tasques d’esporga i de la plantació de nous exemplars. Aquesta esporga afecta a uns 2.600 arbres, principalment tipuanes, plataners, oms, moreres i pollancres. En alguns casos l’esporga permet que els arbres creixin de forma equilibrada, encara que la millor opció no deixa de ser la de plantar l’espècie adequada en l’espai que tinguem. Amb aquesta tria minimitzarem l’impacte de l’esporga atès que les espècies s’adaptaran de forma natural a l’espai predestinat a créixer i evitarà accions. L’actuació compta amb un pressupost de 109.000 euros i implica mes de 2.500 hores de treball.

Època d’esporga d’arbres a Sant Boi de Llobregat. Foto presa davant de l’estació dels FGC.

En el cas que sigui inviable l’eliminació d’un arbre es col·loquen llambordes per guanyar superfície de pas per als vianants tot mantenint els arbres. En cas de grans exemplars, els especialistes en arboricultura s’encarreguen de prendre les millors solucions per augmentar la seva estabilitat com són les operacions d’ancoratge mitjançant instal·lacions de bigues al subsòl per augmentar estabilitat, o l’ancoratge mitjançant cablejat especial en casos de codominància de branques, etc.

Pel que fa la neteja d’herbes, cada any es realitza la deguda neteja i desherbatge d’aquells espais on sigui necessari actuar. Es realitzen també tractaments contra els paràsits i es passa la màquina de neteja (hidronetejadora) a pressió per a netejar els paviments tacats per la melassa.

Un operari esporga un exemplar d’un arbre a la ronda de Sant Ramon.

 

 

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació