Mes: octubre de 2021

T’Escoltem

És un servei a la ciutadania que permet recollir comentaris, preguntes, propostes d’actuació o millora i suggeriments. Tot el que arriba per aquest sistema contribueix a garantir la qualitat dels serveis a l’abast de la ciutadania. Alhora és un espai...

Plagues a la ciutat

L’Ajuntament de Sant Boi du a terme, al llarg de l’any, un programa per al control integral de les plagues en les vies i els espais públics del municipi. Aquest programa inclou tant les actuacions periòdiques com l’atenció a les...

Memòria 2020

La memòria en format provisional es troba a https://seu2.santboi.cat/informacio-publica/tescoltem/cala/memoria-anual-tescoltem-2020-provisional Favorite