Per aconseguir que Sant Boi sigui una ciutat IGUALITÀRIA, AMABLE I EMPRENEDORA, l’equip de govern va definir un conjunt de prioritats i reptes com es la millora dels espais lliures i zones verdes del municipi per al seu bon ús i aprofitament, amb criteris de sostenibilitat i potenciant la recuperació de la vegetació característica del nostre entorn.

Les inicitatives proposades al Pla de Govern 2015-2019 referent a les àrees de jocs infantils son les següents:

  • Potenciar els parcs i jardins. Hi ha espais que es poden potenciar com per exemple el parc dels ànecs, la plaça Generalitat, etc.
  • Més parcs per als més petits, amb mobiliari adient.
  • Tancar els parcs perquè els nens no surtin a la carretera amb un nou model tipus Meccano, metàl·lic–fusta de FERBOIS, tal i com es mostra a la imatge següent:

captura

 

  • Posar arbres a les zones de joc infantils, i aprofitar les zones arbrades per posar jocs. Per una banda, es proposa que en aquells espais on hi hagi jocs infantils també hi hagi arbres que puguin donar ombra. I per altra banda, aprofitar les zones arbrades com la del poliesportiu de la Parellada, per posar jocs per als infants.

En aquesta legislatura hi ha l’encàrrec de millorar en el que sigui possible l’estat de la jardineria i incidir en la percepció que l’usuari té sobre el manteniment, això dependrà de les nostres capacitats, dels pressupostos que tinguem a l’abast, del comportament i del bon ús que facin els habitants del municipi del verd urbà. Es satisfactori que hi hagi gent que vetlli pel bé comú i s’impliqui de forma positiva opinant sobre la seva ciutat.

Es contractarà més gent per dur a terme el servei de manteniment de les àrees de jocs i es doblarà la periodicitat. En cas que es trobin desperfectes es comunicarà a l’empresa que duu el manteniment i es traslladarà de manera immediata a la plaça on calgui inspeccionar el joc per tal de fer-hi les correccions que siguin necessàries. Si aquestes correccions no fossin suficients s’optaria per clausurar el joc. Es un treball que es realitza de manera continua i s’actua en funció de la demanda.

Referent a les superfícies d’esmorteïment, l’equip tècnic analitza quin terra es més adient per cada tipus de joc. El terra de grava actualment no compleix la normativa de caigudes per la qual cosa s’hauria de canviar. Els terres tous de cautxú al cap de dos anys d’estar instal·lats acostumen a no complir la normativa per què es colmaten amb pols, sorra i terra i no són efectius per la tasca que tenen encomanada. Per tant, la nova iniciativa es col·locar sorra a tots jocs infantils on hi ha gavetes.

 

captura

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació

2 Comentaris

  1. En el parque de la plaça del estatut hace varias semanas esta con agua por perdidas de agua del suelo y cada vez es mas grande.

    1. Servei de Qualitat, Transparència i Innovació 6 de setembre de 2017 at 10:06

      Us agraïm els comentaris i el fet de fer ús dels canals de comunicació que posem al vostre abast. Tanmateix, l’espai de comentaris està destinat a fer comentaris generals sobre l’article o informació publicada que contribueixin a enriquir-la. Malauradament no podem donar resposta a les demandes concretes que es puguin fer per aquesta via. Només podem respondre les demandes i suggeriments que ens arribin a través del formulari que és on la petició arriba directament als gestors que poden donar una solució o aplicar els suggeriments que feu. El formulari el trobareu a les pestanyes superiors.

Comments are closed.