Els arbres són font de vida per a la supervivència dels essers humans, ens proporcionen l’oxigen que necessitem per respirar i absorbeixen diòxid de carboni. Es necessari preservar els arbres de les ciutats per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen en el territori. Els arbres actuen com a agents actius per reduir la contaminació atmosfèrica, a més de generar oxigen i reduir el soroll de la majoria de ciutats, ja que el soroll resulta atenuat per les fulles dels arbres que fan de barrera i d’aïllants acústics, entre d’altres cosses.

Però també cal dir que els arbres i els seus elements com les branques, poden originar certs problemes o imperfectes en moments donats i per això es necessària una intervenció immediata o continuada en el temps. La poda d’arbres es una feina necessària pel desenvolupament del propi arbre i ha de realitzar-se per experts. La poda de manteniment es realitzarà durant tota la vida del arbre per tal d’acabar amb les branques seques y amb aquelles que puguin resultar perilloses. Els experts en la cura dels arbres també s’ocupen de controlar les plagues i de proporcionar, sempre que sigui possible, la cura pertinent.

En el nucli urbà de Sant Boi viuen més de 14.000 arbres. La cura d’aquests es responsabilitat de l’Ajuntament, que en el període hivernal encarrega a empreses externes las tasques de poda i de la plantació de nous exemplars. Aquesta poda afecta a uns 2.600 arbres, principalment tipuanes, plataners, oms, moreres i pollancres. La poda permet que els arbres creixin de forma equilibrada i sense sobrepès. També evita que les branques ocupin la via pública. L’actuació compta amb un pressupost de 109.000 euros i implica mes de 2.500 hores de treball.

Època de poda d’arbres a Sant Boi de Llobregat. Foto presa davant de l’estació dels FGC.

En el cas que sigui inviable l’eliminació de l’arbre es col·loquen llambordes per guanyar superfície de pas per als vianants tot mantenint els arbres. Els especialistes en arboricultura s’encarreguen de prendre les millors solucions com operacions d’ancoratge, mitjançant instal·lacions de bigues al subsòl per augmentar estabilitat de pins i així disminuir la distancia amb els habitatges, degut a l’augment del diàmetre del tronc per al seu propi desenvolupament.

Pel que fa la neteja d’herbes, cada any es realitza la deguda neteja i desherbatge d’aquells espais on sigui necessari actuar. Es realitzen també tractaments contra els paràsits i es passa la màquina de neteja (hidronetejadora) a pressió per a netejar els paviments tacats per la melassa.

Un operari poda un exemplar d’un arbre en la ronda de Sant Ramon.

 

 

Publicat per Servei de Qualitat, Transparència i Innovació