Mes: novembre de 2018

Neteja

Una de les prioritats polítiques més destacades, i per tant incorporades al pressupost municipal de 2016 ha sigut la millora del manteniment de l’espai públic i el canvi del sistema de recollida selectiva de residus.

Zones Blaves

Què són Les zones blaves són instruments al servei dels municipis per a regular l’activitat i la mobilitat urbana, en relació a la competència sobre el territori i l’espai públic del municipi. Es relacionen amb el comerç i les activitats...

Plagues a la ciutat

L’Ajuntament du a terme habitualment un programa integral de control de plagues, mitjançant l’aplicació de tractaments periòdics a través de la xarxa de clavegueram. S’apliquen tractaments antiplaga a 330 pous de clavegueram i desguassos per prevenir la presència de rates...